Forandring kræver mod

Vejen til personlig forandring og udvikling går ofte via mod og selvindsigt, herunder det at turde gå MED frygten i stedet for IMOD.

Hvorfor vælger vi nogle gange at blive i noget, selvom vi tydeligt mærker, at det ikke er sundt for os?

Hvorfor lytter vi ikke til kroppen, når den nu ofte er vores aller bedste vejviser til at fortælle os, at vi skal handle anderledes og gøre noget andet, end det vi plejer at gøre?

Frygt for fiasko, frygt for det utrygge, frygt for at mærke usikkerhed, frygt for hvad andre tænker, frygt for at mislykkedes, måske frygt for at blive afvist? Du har sikkert en fornemmelse af, hvad det handler om for dig.

Jeg ved, at vi faktisk kan blive så opslugt af denne frygt for at gøre nyt eller blot stå ved os selv, at vi hellere bliver i en eksisterende smerte, frem for at udforske livet. Hvorfor? Fordi det er velkendt, fordi det er mere kontrollerbart, fordi det er sikkert, og fordi det måske også er blevet en vane for os at fortsætte uden at tænke over, hvad vi egentlig har gang i.

Min vej hen imod det at at blive selvstændig, var præget af denne frygt. Jeg landede ofte på frygt-vejen fremfor at forholde mig til alt det, der rent faktisk kunne lykkedes og nære mig, ved at vælge og fokusere på glædes-vejen. At jeg i dag står som selvstændig, er et resultat af et personligt arbejde, hvor jeg kiggede indad og forholdt mig til:

  • Mål – hvad vil jeg gerne med mit liv?
  • Passion – hvad brænder jeg for?
  • Værdier – hvad er vigtigt for mig?
  • Mening – hvad er meningsfuldt i mit liv?
  • Frygten – hvad er det, jeg er så bange for?
  • Hvad er det for tanker, følelser og adfærd jeg har, som forhindrer mig i at gøre det?
  • Hvad skal der til, for at jeg finder styrken?

 

Når vi har dykket ned i dette personlige arbejde, er det nemmere for os at træffe sunde valg, der er i overensstemmelse med den vi er og den måde, vi gerne vil leve vores liv på. Og hvad gør vi så, når vi indimellem stadigvæk rammes af bekymringer og frygt?

Så må vi skifte retning, skippe alle tanker om fortid og fremtid og bevæge os ind på glædes-vejen igen, hvor fokus er på mål, værdier, mening og drømme, og hvor vi fastholder os selv i nuet med tro på, at alting ofte løser sig. Og så må vi ACCEPTERE og være villige til at favne de uhensigtsmæssige tanker, følelser og kropslige signaler, der i en forandringsproces vil komme, og som er NORMALT (= jeg er normal).

Tanker ER bare tanker, og vi kan spørge os selv “Er denne tanke brugbar for mig”? Hvis ikke – så slip den!

Så al personlig forandring og udvikling kræver, at du virkelig vil det og trods indre eller ydre modstand hænger i undervejs. At du har modet til at kigge indad, til at gå en anden vej, end den du plejer – og måske række hånden ud for hjælp undervejs. Når du har overvundet de første bjerge, bliver glædes-vejen pludselig den velkendte at vælge, og du mærker den positive energi, der er i at stå ved dig selv og dine valg. Og så vil du, uden anstrengelse, kunne mærke glæden ved livet.